Výstavy

  • 1987 - Galerie Karlovka , Praha: účast na výstavě Vánoční salón
  • 1988-  MMG Polička : účast na Východočeském salóně
  • 1990 - MMG Polička: samostatná výstava obrazů NÁZNAKY
  • 1992 - Kostel u Jákobova žebříku Praha 8 : samostatná výstava obrazů
  • 1994 - MMG Polička: účast na Východočeském salóně