Stručný životopis

 

   Narodila jsem se 20. 6. 1961 v Poličce. Když mi bylo deset let, odešli jsme s rodiči a mladším bratrem do vysněné Prahy. Můj otec PhDr. O. A. Kukla byl historik umění, pracoval v Galerii hl. m. Prahy . Věnoval se též  publikační činnosti,  před  ´89 vydal v samizdatu několik knih , po převratu mu vyšly Listy pro Viktorii - zamyšlení nad dějinami Izraele, které jsem mu ilustrovala. Maminka je učitelka hudby, nyní již v důchodu.

     Studovala jsem SOŠ výtvarnou  Hollarka, která mě - třebaže jen povšechně - uvedla do široké škály výtvarných aktivit, od malby, kresby a grafiky, přes fotografii až k základům sochařiny. Škola mě bavila, navázala jsem studiem na AVU, kterou jsem však nemohla dokončit a tak jsem po nějaký čas pracovala v zahradnictví, doma tvořila a studovala, co se jen dalo. Nesměla jsem v té době však  vystavovat, a tak jsem se živila příležitostnými výtvarnými zakázkami, rovněž jsem  po nějaký čas pracovala jako externí pracovnice Slepecké tiskárny a knihovny C. A. Macana, pro niž jsem přepisovala knihy do  braillova písma nebo zhotovovala matrice pro plastické pohlednice. 

    V osmdesátých letech jsem se ocitla po úraze  na vozíku. To mi však nebráníilo  věnovat se nadále  své profesi a zájmům.  

      Po sametové revoluci  jsem  zahájila i svou výstavní činnost, věnovala se nadále    volné tvorbě, knižní ilustraci a občasné  práci pedagogické.  V současné době převážně  fotografuji.