Stručný životopis

 

   Narodila jsem se 20. 6. 1961 v Poličce. Když mi bylo deset let, odešli jsme s rodiči a mladším bratrem do vysněné Prahy. Můj otec  PhDr. Otokar Aleš Kukla  byl historik umění, pracoval v Galerii hl. m. Prahy . Věnoval se též  publikační činnosti,  před  ´89 vydal v samizdatu několik knih , po převratu mu vyšly Listy pro Viktorii - zamyšlení nad dějinami Izraele, které jsem mu ilustrovala. Maminka je učitelka hudby, nyní již v důchodu.

     Studovala jsem SOŠ výtvarnou  Hollarka, která mě - třebaže jen povšechně - uvedla do široké škály výtvarných aktivit, od malby, kresby a grafiky, přes fotografii až k základům sochařiny. Škola mě bavila, navázala jsem studiem na AVU, kterou jsem však nemohla dokončit a tak jsem po nějaký čas pracovala v zahradnictví, doma tvořila a studovala, co se jen dalo. Nesměla jsem v té době však  vystavovat, a tak jsem se živila příležitostnými výtvarnými zakázkami, rovněž jsem  po nějaký čas pracovala jako externí pracovnice Slepecké tiskárny a knihovny C. A. Macana, pro niž jsem přepisovala knihy do  braillova písma nebo zhotovovala matrice pro plastické pohlednice. 
   Na samém konci osmdesátých let jsem měla vážný úraz, po kterém jsem se ocitla na invalidním vozíku. To mi však nebránilo věnovat se nadále své profesi a svým zájmům.
    Po sametové revoluci jsem navíc mohla konečně začít vystavovat. Uskutečnilo se tak několik výstav v Praze, Poličce i jiných městech.  Věnuji se volné tvorbě, knižní ilustraci, a občasné pedagogické práci. V současné době však především fotografuji.