Stručný životopis

 

   Narodila jsem se 20. 6. 1961 v Poličce. Když mi bylo deset let, odešli jsme s rodiči a mladším bratrem do vysněné Prahy, která na mne dosud promlouvala skrze Seifertovy verše a obrázky. Můj otec PhDr. O. A. Kukla byl historik umění a posléze pracoval v Galerii hl. m. Prahy . Věnoval se též rozmanité a rozsáhlé literární činnosti, vydal nesčetně samizdatových knih a po revoluci ´89 stihl  oficielně vydat ještě alespoň Listy pro Viktorii. Maminka je učitelka hudby, nyní již v důchodu.

     Studovala jsem SOŠ výtvarnoukde jsem si osvojovala  základy kresby, malby, grafických technik,  fotografie a práce se sádrou a hlínou.Škola mne bavila a navázala jsem studiem na AVU. Tu jsem však nemohla dokončit a tak jsem po nějaký čas pracovala v zahradnictví a doma tvořila a studovala, co se jen dalo. Nesměla jsem však ani vystavovat, a tak jsem se živila poté příležitostnými výtvarnými zakázkami a rovněž po nějaký čas pracovala jako externí pracovnice Slepecké tiskárny a knihovny C. A. Macana, pro niž jsem přepisovala knihy v braillštině nebo zhotovovala matrice pro plastické pohlednice. - 

      Šťastně jsem se vdala za psychologa Jiřího Kubičku, který mne provází životem dosud. Také rád a dobře fotí, měl i výstavu fotografií "Nebeský rybník".  Někdy i jemu ilustruji knihy.

    V osmdesátých letech jsem se ocitla po úraze  na vozíku. To mi však nebrání věnovat se i při ID doma své profesi a zájmům.   Snažím se pilně pracovat. Do budoucna bych ráda ještě něco vystavila. Snad to vyjde...